Deblokkering spaarloon

12 juli 2010

Demissionair minister De Jager van Financiën is van gedachten veranderd: het spaarloon wordt toch gedeblokkeerd en wel op 15 september aanstaande. Spaarloon dat uw werknemers tussen 2006 en 2009 hebben gespaard, komt per die datum beschikbaar. Deze financiële prikkel moet ervoor zorgen dat consumenten meer geld gaan uitgeven.

Aanvankelijk voelde De Jager er weinig voor om het spaarloon te deblokkeren. Maar een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft aangedrongen op deblokkering. Consumenten besteden steeds minder, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. Als het spaarloontegoed beschikbaar komt, is de verwachting dat een deel daarvan wordt uitgegeven. En dat kan de economie een zetje geven.

Opname niet verplicht

Normaal gesproken kunnen uw werknemers pas na vier jaar over het spaarloontegoed beschikken. Alleen voor specifieke doelen, zoals de aankoop van een eigen woning, mag het spaarloontegoed tussentijds worden aangesproken. Door de maatregel van de minister valt het tussen 2006 en 2009 opgebouwde spaarloon echter al eerder vrij.
Spaarders krijgen binnenkort bericht van de uitvoerder van de spaarloonregeling over het vrijgekomen spaarloontegoed. Uw werknemers zijn overigens niet verplicht om het spaarloontegoed op te nemen.

Bron: HR Rendement