Gevolgen niet aangeven privégebruik auto of het niet bijhouden van een rittenregistratie

28 juni 2010

Veel werknemers met een auto van de zaak maken gebruik van een “Verklaring geen privégebruik auto”. Als deze werknemers ondanks deze verklaring per jaar meer dan 500 privékilometers rijden met de auto van de zaak of als zij geen volledige rittenregistratie bijhouden, lopen zij een grote kans op een naheffingsaanslag met een boete. Deze boetes kunnen flink oplopen.

Bijtelling ten onrechte niet plaatsgevonden

Als de Belastingdienst constateert dat uw werknemer meer dan 500 privékilometers heeft gereden terwijl hij een “Verklaring geen privégebruik auto” heeft, kan hij normaal gesproken een naheffingsaanslag (mogelijk met heffingsrente) en een verzuimboete verwachten. De verzuimboete zal in de regel 80{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} van € 4.920 bedragen. Indien het niet de eerste keer is dat het privégebruik niet is aangegeven, kan de verzuimboete oplopen tot het volledige bedrag van € 4.920.

In het geval uw werknemer opzettelijk het privégebruik niet heeft aangegeven of als het aan zijn grove schuld te wijten is, kan de Belastingdienst in plaats van een verzuimboete een vergrijpboete opleggen. Deze boete is bij opzet van de werknemer 80{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} en bij grove schuld 40{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} van de belasting die wordt nageheven.  De Belastingdienst moet wel kunnen bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld.

Onjuiste of onvolledige rittenregistratie

Als de werknemer zijn rittenstaten onjuist of onvolledig heeft bijgehouden kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen van € 4.920. Indien dit echter te wijten is aan opzet of grove schuld van de werknemer, kan de Belastingdienst kiezen voor een vergrijpboete die 100{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} van de verschuldigde belasting bedraagt.

Naheffingsaanslag kan ook aan werkgever worden opgelegd

In beginsel is de naheffingsaanslag voor de werknemer zelf. Dit wil niet zeggen dat de werkgever nergens naar hoeft te kijken. Als de werkgever weet dat de werknemer ten onrechte een “Verklaring geen privégebruik auto” heeft gekregen, dan kan de Belastingdienst de naheffingsaanslag aan de werkgever opleggen.

Bron:
Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst, 28 juni 2010, nr. DGB2010/3203M