Loonheffingskorting veranderd? Kies voor payrolling!

25 januari 2019

Verandering loonheffingskorting januari 2019

Wist u al dat er sinds 1 januari 2019 het een en ander veranderd is m.b.t. de loonheffingskorting? De nieuwe regelgeving stelt dat werknemers die niet woonachtig zijn in Nederland geen beroep meer kunnen doen op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Dit betekent kortweg dat deze werknemers minder nettoloon ontvangen. In dit blog van HSU Payroll Services leest u wat deze verandering inhoudt. Ook vertellen wij u hoe payrolling u kan ondersteunen bij uw salarisadministratie.

Wat betekent loonheffing?

Wat is loonheffing? Loonheffing betekent dat er iedere maand een deel van het brutoloon van uw werknemer wordt ingehouden. De belasting en premies, wat terecht zal komen bij de Belastingdienst. Is dit geld eenmaal ingehouden, dan blijft het nettoloon over. Dit is het bedrag dat uiteindelijk wordt uitbetaald aan de werknemer.

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting houdt kortweg de verschuldigde loonheffingen in. Hier heeft elke werknemer bij een werkgever of uitkeringsinstantie recht op. De loonheffingskorting bestaat uit zes heffingskortingen, te weten: de algemene heffingskorting, ouderenkorting, arbeidskorting, alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopkorting. Hierdoor ziet de loonheffingskorting voor ieder persoon er weer anders uit. Op 1 januari 2019 werd deze loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers beperkt. Wanneer een werknemer gedeeltelijk of geheel sociaal verzekerd is, behoudt deze echter wel het recht op premies en heffingskortingen. Met betrekking tot het belastingdeel zijn er echter wel wijzigingen. Enkel inwonenden van Nederland kunnen een beroep doen op dit deel van de loonheffingskorting.

Wat levert payrolling u op?

U bent als ondernemer verplicht uw salarisadministratie op de correcte wijze bij te houden. Maar geen nood, HSU Payroll Services kan als payrollbedrijf de juiste ondersteuning bieden. Hierbij nemen wij zowel het juridisch werkgeverschap als de salarisadministratie op ons.
Wij zorgen er als juridisch werkgever voor dat de loonheffing van uw medewerkers iedere maand aan de Belastingdienst wordt uitbetaald. Dit zijn enkele verplichtingen die wij als payrollbedrijf van u kunnen overnemen. Daarbij ligt het ook in ons vermogen te toetsen of de loonheffingskorting op de juiste wijze wordt toegepast. Van u vragen wij dan ook dat u correct aan ons doorgeeft waar uw medewerkers wonen of verblijven. Heeft een medewerker zowel in Nederland als in het buitenland een verblijfplaats? Dan gelden de nieuwe regels van de loonheffingskorting. Draagt u uw juridisch werkgeverschap echter over aan een payrollbedrijf, dan heeft u hier in elk geval geen zorgen meer over. Bij HSU Payroll Services zijn uw personeelszaken in de juiste handen. U houdt zelfs meer tijd over voor uw eigen onderneming. Meer weten? Neem dan direct contact met ons op!