Minimumloon omhoog per 1 juli

01 juli 2009

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009

Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,26 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 juli 2009

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste Cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltimedienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week

Bron: SZW.nl