Minimumloon per 1 juli 2013 omhoog met 0,76 {32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee}

19 juni 2013

Met ingang van 1 juli 2013 gaan de minimumlonen met 0,76 {32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} omhoog.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband betreft dan:

  • € 1.435,20 per maand
  • € 331,20 per week
  • € 66,24 per dag