Nauwelijks misbruik flexibele arbeidscontracten

24 oktober 2013

Dit is de conclusie van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) in een studie naar flexwerk. Wel is het zo dat werknemers steeds vaker een tijdelijk contract krijgen en dat de duur daarvan langer is. En bij 3 procent van de werknemers wordt bewust een onderbreking ingelast van 3 maanden om op deze manier een vaste aanstelling te voorkomen.

Het aandeel tijdelijke contracten is in Nederland in 10 jaar tijd gegroeid van 7 naar 10 {32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} . Dat een tijdelijke aanstelling gevolgd wordt door een vaste aanstelling is meer de beleving en de verwachting van de werknemer dan een gevolg van duidelijke afspraken met de werkgever.