NEN 4400-1 en vrijwaring inleners- en ketenaansprakelijkheid NEN 4400-1

Om u als opdrachtgever te vrijwaren van aansprakelijkheid van premie-en belastingafdracht is HSU Payroll Services NEN 4400-1 gecertificeerd. Deze door de Overheid ingestelde landelijke NEN 4400-1 norm wordt uitgevoerd door de Stichting Normering Arbeid. De NEN 4400-1 heeft primair ten doel ondernemingen die arbeid inhuren (inleners) te beschermen tegen claims die kunnen voortvloeien uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Daarnaast is het doel van de NEN 4400-1 om inleners bij o.a payrolling te beschermen tegen fraude en illegaliteit. Kortom, als u zaken doet met een NEN 4400-1 gecertificeerd payrollbedrijf weet u dat u te maken heeft met een betrouwbaar payrollbedrijf. HSU Payroll Services is onder de naam H.S.U. B.V. bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerd.

Verklaring Belastingdienst
Daarnaast werkt HSU Payroll Services met verklaringen betalingsgedrag afgegeven door de Belastingdienst. In deze verklaringen vermeld de Belastingdienst per periode dat de verschuldigde omzetbelasting en loonheffingen door HSU Payroll Services zijn afgedragen. De desbetreffende verklaringen zijn voor onze opdrachtgevers te downloaden op het afgeschermde deel van de site. Met dit document kunt u schriftelijk aantonen, dat u zich regelmatig heeft laten informeren over het betaalgedrag van het payrollbedrijf. De regeling heeft tot doel, dat bij een betalingsachterstand of eventueel faillissement de inlener door de Belastingdienst niet in rechte wordt aangesproken de premies alsnog af te dragen.

G-rekening
HSU Payroll Services heeft voor haar opdrachtgevers ook de beschikking over een G-rekening. Op deze G-rekening is het mogelijk om eventuele afdrachten voor de loonheffing te storten.