Onder welke cao val je bij payroll?

01 mei 2015

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken staan over je arbeidsvoorwaarden. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over vakantiedagen, pensioen en verlof. Maar hoe zit dat precies met cao’s en payroll?

Individuele afspraken versus cao-afspraken in het algemeen

Als werknemer maak je altijd op individueel niveau afspraken met je werkgever over o.a. je loon, scholing, vakantiedagen, et cetera. Soms wordt er in je contract verwezen naar een cao, waarin ook weer afspraken staan. Die afspraken gelden voor iedereen die bij die cao aangesloten is.

In Nederland zijn ruim 1100 cao’s. Daarvan is iets minder dan een kwart voor een branche/sector en de rest voor bedrijven die een afzonderlijke cao hebben. Ook binnen de payrollbranche zijn er bedrijven die zich aansluiten bij een van de payroll brancheorganisaties en bedrijven die ervoor kiezen een eigen payroll-cao te starten.

Binnen de payrollbranche in Nederland zijn er vier brancheorganisaties:

  • De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO)
  • De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
  • De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)
  • De Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB)

Drie van die brancheorganisaties hebben een eigen cao, namelijk de ABU-cao, NBBU-cao en NVUB-cao. De VPO cao bestaat tegenwoordig niet meer; de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling is in de plaats gekomen. Dit arbeidsvoorwaardenreglement is echter geen cao.

Naast de brancheorganisatie cao’s zijn er verschillende payrollbedrijven die tegenwoordig een bedrijfs-cao hebben afgesloten. Onder andere Tentoo en Please Payroll werken volgens een eigen payroll-cao. Het gros van de payroll bedrijven is echter aangesloten bij een van de payroll brancheorganisaties.

Wat zijn de verschillen tussen de drie grote brancheorganisatie-cao’s?

Door de nieuwe wetgeving groeien de ABU, NBBU en NVUB naar elkaar toe en zijn er per 1 juli 2016 nauwelijks meer verschillen tussen de cao’s. Waarschijnlijk zullen ze vanaf die datum alleen nog verschillen op een paar kleine details. Bij HSU vragen we ons daarom zelfs af of die cao’s in de toekomst nog als afzonderlijke cao’s zullen bestaan.

Omdat de wetgeving rondom flexwerken en cao’s veel verandert, is het moeilijk dit in een ‘goed artikel’ op te nemen. Je kunt daarom voor de meest actuele stand van zaken rondom je payroll cao het best even contact met ons opnemen.

De ABU cao is algemeen verbindend

Zo lang de huidige brancheorganisatie-cao’s nog van kracht zijn, is het wel handig om het volgende te weten dat de ABU cao algemeen verbindend is. Dat betekent dat alle partijen minimaal alles moeten volgen dat in de ABU cao is geregeld. Een payroll bedrijf mag natuurlijk wel meer regelen bovenop de regelingen in de ABU cao.

Er is echter wel weer een uitzondering op deze regel, namelijk als een cao dispensatie heeft gekregen voor de ABU cao. Een voorbeeld hiervan is de NBBU cao die HSU volgt.

Hoe kom ik erachter onder welke cao ik val?

De arbeidsvoorwaarden van payrollmedewerkers in Nederland verschillen, afhankelijk van onder welke cao ze vallen. Dat kan de ABU-cao, NBBU-cao, NVUB-cao of een andere, eigen payroll-cao zijn.

Als je niet zeker weet onder welke cao je valt, kun je dit het beste even bij je werkgever navragen. Het payrollbedrijf waar je bij aangesloten zit, kan je er als het goed is alles over vertellen.

HSU Payroll Services is aangesloten bij twee brancheorganisaties: de NBBU en de NVUB. Deze betrouwbare brancheorganisaties staan voor kwaliteit in de payrollbranche. Vanuit die brancheorganisaties worden zaken als vakantiedagen, vakantiegeld, ATV, pensioen, et cetera uitstekend geregeld. We vermelden de van toepassing zijnde cao in onze arbeidsovereenkomsten.

Heb je nog vragen over cao’s en payroll in het algemeen of over de bij HSU Payroll Services geldende cao? Neem dan gerust even contact met ons op, we leggen het je graag uit!