Overheid verhoogd minimumloon

01 september 2017

De overheid vindt dat de huidige minimumlonen niet meer passen bij de arbeidsmarkt en de inkomenspositie van de werkende jongeren. Zij vindt dan ook dat jongeren een eerlijkere kans in de samenleving verdienen met een bijpassender loon. Daarom worden dit jaar nog de minimumlonen aangepast.

Wanneer vindt de verhoging van het minimumloon plaats?

Vanaf 1 juli 2017 zullen de lonen worden aangepast. Dit gebeurt niet 1 keer, maar zal worden verspreid over de periode van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019. Werknemers van 23 jaar en ouder hebben nu recht op een volledig wettelijk minimumloon. Jongere werknemers krijgen een vast percentage van dit minimumloon, het minimumjeugdloon. De overheid past dit in 2 stappen aan:

 • In 2017: De jongeren van 18, 19, 20 en 21 jaar ontvangen een verhoging van het vaste percentage van het minimumloon. Jongeren van 22 hebben recht op een volledig wettelijk minimumloon, zij stijgen naar 100{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee}.
 • In 2019: Voor de jongeren van 18, 19 en 20 jaar geldt dat hun lonen verder omhoog zullen gaan. 21-jarigen zullen 100{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} ontvangen. Zij hebben vanaf dan ook recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Waarom wordt het minimumloon verhoogd?

De overheid draagt verschillende redenen aan die hebben geleid tot dit besluit. De belangrijkste redenen benoem ik:

 • In Nederland geldt dat ouders tot het 21ste jaar van hun kind een onderhoudsplicht hebben voor hun kind. Daarna zal de jongere voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Door het verlagen van de leeftijd van het wettelijk minimumloon worden zij in staat gesteld beter voor zichzelf te kunnen zorgen.
 • Uit onderzoek is gebleken dat de leeftijd van de jongeren die op zichzelf gaan wonen lager is dan in voorgaande jaren. Omdat zij meer loon zullen ontvangen zijn zij in staat beter hun vaste lasten te dragen.
 • Ook blijken veel jongeren op hun 21ste al in het bezit van een diploma, op deze manier worden zij betaald naar opleiding en niet meer naar leeftijd.
 • Tot slot loopt Nederland in vergelijking met andere landen achter, want in veel landen hebben jongeren op hun 21ste al recht op een volledig wettelijk minimumloon.
  VERANDERINGEN WERKGEVER Deze wetswijziging brengt voor de werkgever het negatieve gevolg met zich mee dat de loonkosten zullen gaan stijgen van hun werknemers van 21 tot 23 jaar. De werkgevers zullen hier dan ook een compensatie van de overheid voor ontvangen.
 • Omdat de wetswijziging in twee stappen wordt doorgevoerd biedt dat voor werkgevers de tijd om erop in te spelen. Na het eerste jaar zal er door de overheid worden gekeken naar de effecten van de verhoging en waar nodig, aanvullende maatregelen treffen.
 • Aan de jongeren van 18, 19 en 20 jaar die bij een werkgever werken op basis van een leerwerkplek hoeft de werkgever geen verhoogd minimumjeugdloon te betalen. Voor 21- en 22-jarigen moeten zijn dit wel betalen. Zij kunnen een beroep doen op het LIV: het lage-inkomensvoordeel. Met deze compensatieregeling krijgen ze een deel van hun loonkostenstijging terug.
 • Voor de 18- tot en met 21-jarigen zal de werkgever meer loon moeten gaan betalen. Zij kunnen een deel van hun loonkostenstijging dekken met de vergoeding via de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon. Vanaf de tweede stap zal dat niet meer gelden, dan ontvangen de 21-jarigen een volledig wettelijk minimumjeugdloon. Maar ook dan is er een compensatie voor de werkgevers die dan een beroep kunnen doen op het LIV.
 • Voor de 21-en 22-jarigen geldt dat werkgever het volledig wettelijke minimumloon moet gaan betalen. Voor werknemers die per kalenderjaar meer dan 1248 uur werken geldt ook de compensatieregeling LIV. Bij de eerste stap geldt dit voor alleen de 22-jarigen. Vanaf de tweede stap geldt dit ook voor de 21-jarigen.