Partime werk, een vloek of zegen?

21 februari 2011

9 februari 2011 – Een groot deel van de Nederlandse werknemers werkt parttime. Vooral vrouwen kiezen vaak voor een deeltijdbaan. Hoewel er voor zowel werkgever als werknemer een aantal voordelen zitten aan parttime werk, zijn er ook mensen die ervoor pleiten om vrouwen meer uren te laten werken.

Uit onderzoek van Eurofound, de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden, blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders een parttime baan heeft. Daarmee heeft Nederland het hoogste percentage parttime werknemers van Europa. Vooral veel Nederlandse vrouwen werken in deeltijd.
Parttime werk biedt natuurlijk een aantal voordelen. De werknemer kan een betere balans tussen werk en privé creëren en u als werkgever heeft minder kosten als het economisch wat slechter gaat. Ook zorgt parttime werk ervoor dat meer mensen kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Toch zijn er mensen die vinden dat Nederlandse vrouwen meer mogelijkheden moeten krijgen om hun werkuren uit te breiden. In de eerste plaats omdat dit een mogelijke oplossing kan zijn voor toekomstige personeelstekorten in het kader van de vergrijzing, maar ook omdat dit vrouwen meer kansen geeft voor economische zelfstandigheid en zelfontplooiing.

Taskforce DeeltijdPlus

Taskforce DeeltijdPlus is in 2008 opgericht om vrouwen te stimuleren om meer uren te werken. Volgens dit platform kunt u verschillende acties ondernemen om deeltijders te ‘verleiden’ tot uitbreiding van hun parttimebaan:

  • Ga in gesprek met de werknemer over werken in deeltijd en de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal uren. Soms zijn werknemers wel bereid om meer uren te werken, maar heeft hier simpelweg nooit iemand naar gevraagd.
  • Probeer het werk anders te organiseren. Kijk hierbij naar de mogelijkheden voor flexibele werktijden. Sommige werknemers hebben er bijvoorbeeld geen problemen mee om in de avonden of in het weekend te werken, omdat dit oppaskosten bespaart.
  • Bied mogelijkheden voor telewerken.
  • Zoek naar mogelijkheden voor taakdifferentiatie. Taken die niet binnen het reguliere takenpakket vallen, maar wel flexibel in te delen zijn, kunnen een oplossing bieden.

Bron: HR Rendement