Spaarloon per 2012 vrij opneembaar

18 oktober 2011

11 oktober 2011 – In het Belastingplan staat dat de spaartegoeden van de spaarloonregeling gespreid over vier jaar vrijvallen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs echter laten weten dat het opgebouwde spaarloon per 1 januari 2012 vrij opneembaar is. Het blijft overigens mogelijk om het spaartegoed op de geblokkeerde rekening te laten staan.

De spaarloonregeling wordt versneld afgeschaft om de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting te dekken. Recent maakte staatssecretaris Weekers bekend dat het spaartegoed met ingang van 1 januari 2012 onbeperkt opneembaar is.

Definitief einde in 2015

Uw werknemers kunnen er ook voor kiezen om het spaartegoed op de spaarloonrekening te laten staan. In dat geval blijft het tegoed – net als nu – gedurende vier jaar geblokkeerd, zolang aan de voorwaarden van de spaarloonregeling wordt voldaan. Voor de geblokkeerde tegoeden blijft de vrijstelling voor het box 3-vermogen in de inkomstenbelasting dan ook van kracht. Na vier jaar komt het spaartegoed vrij. Het laatste spaartegoed (opgebouwd in 2011) komt dus in 2015 vrij. Na afloop van 2015 is de spaarloonregeling dan ook definitief opgeheven.

Belastingplan is wetsvoorstel

Het Belastingplan heeft overigens nog de status van een wetsvoorstel. Dat betekent dat de Tweede en Eerste Kamer het nog moeten behandelen. Pas als de Eerste Kamer met het plan heeft ingestemd, is zeker hoe het spaarloon in 2012 moet worden behandeld.