Stipp pensioen niet getroffen door maatregel

26 augustus 2010

Een groep van 14 pensioenfondsen – waartoe StiPP niet behoort – realiseerde vorig jaar te weinig financieel herstel en hadden volgens de wet tot verlaging van de pensioenen moeten overgaan. Minister Donner gaf de probleemfondsen respijt, tenzij medio dit jaar zou blijken dat de situatie onvoldoende verbeterde. Dit blijkt nu het geval te zijn en de minister heeft besloten om de uitzonderingsmaatregel voor deze pensioenfondsen te beëindigen. Zij zullen daarom hun uitkeringen aan gepensioneerden binnen een paar maanden moeten verlagen. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt niet bekend om welke pensioenfondsen het gaat. StiPP wil daarom benadrukken dat het niet tot deze groep behoort.  StiPP heeft ook geen herstelplan hoeven indienen, aangezien de dekkingsgraad ruim voldoende is. Ook op het gebied van de pensioenen biedt HSU Payroll Services u dus zekerheid.

Bron:stippensioen.nl