Top 5 blogs over de Wet Werk en Zekerheid

04 juli 2014

Op 10 juni werd de Wet Werk Zekerheid ook door de Eerste Kamer officieel aangenomen. De wet gaat gedeeltelijk in op 1 januari 2015. Andere delen van de wet worden op 1 juli 2015 en 1 januari 2016 van kracht. Dit heeft heel wat voeten in de aarde, ook voor de payroll branche.

5 interessante blogs over de WWZ

Over de Wet Werk en Zekerheid is al veel geschreven. Ook bij HSU schreven we al wat er verandert door de WWZ. Maar online vind je nog veel meer boeiende artikelen over de nieuwe wet. Wij  zetten de vijf interessantste blogs voor je op rij:

  1. Jolein de Rooij van Intermediair schrijft over de veranderingen die de WWZ met zich meebrengt en of je als werknemer eerder een vast contract krijgt.
  2. Daniel Rijnbeek van AON betoogt in zijn scherpe blogartikel dat de Wet Werk en Zekerheid juist averechts werkt.
  3. Stëffan de Jong vindt alle commotie rondom de WWZ maar stemmingmakerij.
  4. Ricardo Theijs benoemt vooral de verhoogde werklast die ondernemers krijgen door de nieuwe wet.
  5. Marcel Reijmers van HollandPayroll schrijft over de gevolgen die de WWZ heeft voor flexwerkers. En dat zijn er nogal wat.

Funest voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt

HSU vindt, net als vele andere partijen, dat de nieuwe wet helemaal niet meer zekerheid biedt – met name voor de flexwerker. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet meer tegen te houden en de WWZ begeleidt die flexibilisering niet, maar zorgt er juist voor dat werkgevers zich in nog moeilijkere bochten moeten wringen.

Voor payrolling services heeft de introductie van de WWZ wel een belangrijk voordeel. Omdat payroll bedrijven langer flexibiliteit aan kunnen bieden, neemt de vraag naar payrolling waarschijnlijk alleen maar toe.