De voordelen van payrolling

Als ondernemer bent u zich misschien nog niet bewust van de vele voordelen die payrolling voor uw organisatie kan hebben. Niet alleen bespaart u veel tijd met salarisadministratie en personeelszaken, maar ook qua verplichtingen en verzekeringen is payroll waardevol. In onderstaand filmpje laten we u zien waarom steeds meer werkgevers voor payroll kiezen.

De belangrijkste voordelen van payroll

  • Geen verplichting om zieke werknemers 2 jaar lang door te betalen
  • Geen risico’s rondom arbeidsovereenkomsten en juridische vraagstukken
  • Geen administratief werk meer voor verloning en salarisadministratie
  • Gratis advies bij personele vraagstukken
  • Geen verplichtingen inzake de Wet Poortwachter
  • U hoeft niet aangesloten te zijn bij een arbodienst
  • Geen afdrachten loonheffingen
  • Geen facturatie bij opname vakantiedagen en uitbetalen van vakantiegeld
  • Mogelijkheid om de proeftijd te verlengen tot 130 weken

Voordeel van collectieve inkoop

HSU Payroll Services koopt voor u en uw medewerkers collectief in. Hierbij kunt u in eerste instantie denken aan bijvoorbeeld arbodienst en loondoorbetalingsverzekering. Deze collectieve inkoop maakt ons payrollproduct vaak goedkoper dan wanneer u uw werknemer(s) in eigen beheer zou verlonen.

Hiernaast biedt HSU van verschillende verzekeringsmaatschappijen producten aan die voor iedereen interessant zijn. U kunt hierbij denken aan onder andere een zorgverzekering en autoverzekering.

Heeft payroll een negatief effect op de band met uw werknemers?

Als mogelijk nadeel van payroll wordt wel eens gezegd dat de binding met werknemers afneemt. Omdat de verloning door een andere organisatie wordt gedaan en de werknemer op papier bij een andere werkgever in dienst is, zou de band tussen operationeel werkgever en werknemer afnemen.

In de praktijk blijkt dat dit vooral een angst vooraf is. In de dagelijkse werkzaamheden hebben werknemers en HSU namelijk zelden met elkaar te maken. Wij fungeren we enkel als ‘salarisadministratiekantoor’ en zijn er op het moment dat u of een van uw werknemers vragen heeft, maar bemoeien ons niet met de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie.

Om meer duidelijkheid te geven over dit vraagstuk, schreven we een artikel over de relatie tussen werkgever en werknemer en de rol van een payrollbedrijf in dit geheel.