Werkloosheid daalt gestaag

24 januari 2011

De werkloosheid is in december voor de tiende maand op rij afgenomen.

In de laatste maand van 2010 zaten, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 401.000 mensen werkloos thuis. Dat zijn er 8000 minder dan in november. De daling kwam vooral voor rekening van vrouwen.Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. Sinds februari is het aantal werklozen met gemiddeld 5000 per maand afgenomen.Niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerd, waren in december 373.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 4,8 procent van de beroepsbevolking. Het zijn er 31.000 minder dan in december 2009. Het aantal werkloze jongeren (15-25 jaar) nam in een jaar tijd met 25.000 af. Maar het aantal werkloze 45-plussers lag afgelopen december 8000 hoger dan een jaar eerder.

Bij UWV Werkbedrijf, dat een andere definitie hanteert, stonden in december 491.000 werklozen geregistreerd, ruim 17.000 minder dan een jaar eerder. De daling is het grootst onder jongeren, waar het met 10,7 procent afnam. Ook UWV zag het aantal ingeschreven werkloze 45-plussers in een jaar tijd toenemen en wel met 1,2 procent.Vergeleken met een maand geleden steeg bij UWV het aantal ingeschreven werkzoekenden met 1,3 procent. Die stijging is vooral toe te schrijven aan seizoensgevoelige beroepen als de bouw en de landbouw.
Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering ontving, nam in een jaar tijd af met 12 procent tot 272.000.

Bron: ANP