Veel gestelde vragen voor medewerkers

Algemeen

Wat mag ik als student bijverdienen?
Als student mag je in 2015 een bedrag van € 13.856. bijverdienen zonder dat dit invloed heeft op je studiefinanciering. Studenten die per 1 september 2015 onder het nieuwe stelsel van de studiefinanciering vallen mogen onbeperkt bijverdienen.
Wanneer krijg ik mijn jaaropgave toegestuurd?
De jaaropgave wordt niet meer toegestuurd. De jaaropgave is op te vragen en uit te printen via de inlog van mijnhsu.nl.
Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?
Afhankelijk van wat er afgesproken is met je operationele werkgever wordt het loon per week of per 4 weken betaald. Zowel voor de wekelijkse als wel de 4 wekelijkse verloning wordt het loon uiterlijk op vrijdag overgemaakt. Let wel, dit is de vrijdag van de week die volgt op de week c.q. periode waarvoor dit loon is. 
Wat is loonheffingskorting?
Dit is een korting op de loonheffingen (loonbelasting) die je moet betalen. Oftewel als de loonheffingskorting wordt toegepast dan blijft er netto meer van je brutoloon over. Van de belastingdienst mag deze korting maar bij één werkgever/uitkeringsinstantie worden toegepast. Wij adviseren om de loonheffingskorting toe te laten passen bij degene waarbij je het meeste brutoloon verdient. Wilt u een wijziging aanbrengen in het wel of niet toe laten passen van de loonheffingskorting? Download dan hiervoor het formulier onder het kopje downloads. Stuur het ingevulde formulier vervolgens naar HSU Payroll Services. Zodra wij het formulier ontvangen passen wij de gegevens aan.
Hoe geef ik wijzigingen in adres etc. door?
Wijzigingen in je adres, bankrekeningnummer en telefoonnummer dienen online aan HSU Payroll Services te worden door gegeven middels je persoonlijke pagina op mijnhsu.nl. Daarnaast kan je de wijzigingen ook rechtstreeks mailen naar info@hsumail.nl onder vermelding van je BSN-nummer.

 

Electronisch ondertekenen van overeenkomsten

Waarom doet HSU Payroll Services aan elektronisch ondertekenen van overeenkomsten?
HSU Payroll Services ziet dit als extra service naar de medewerkers die op de payroll staan. De administratieve last is minder. Het getekende contract hoeft de medewerker niet meer per post terug te sturen. Hierdoor verloopt het proces veel sneller en efficiënter.
Is elektronisch ondertekenen juridisch geldig?
Ja, deze digitale manier overeenkomst ondertekening is getoetst en akkoord bevonden door mr. drs. Paul Pols.
Mr. drs. Paul Pols schrijft hierover:

“Met de Registered E-mail® dienst kan bewijs worden geleverd dat een e-mail met een vast te stellen inhoud (inclusief bijlage) op een door een onafhankelijke derde vastgesteld moment is verzonden door een geverifieerde verzender en afgeleverd aan de ontvanger. De Registered E-mail® dienst levert onder de besproken omstandigheden voldoende bewijs om te voldoen aan de bewijsopdracht die op een verzender van een e-mail zal rusten in geval betwisting door een wederpartij. De Registered E-mail® dienst kan ik combinatie met eSignOff® gebruikt worden om online overeenkomsten aan te gaan inclusief overeenkomsten die normaliter schriftelijk zouden moeten worden aangegaan. RPost is Safe Harbor gecertificeerd en in dat kader bevoegd persoonsgegevens uit de Europese Unie en Europese Economische Ruimte te ontvangen. De verwerking van personeelsgegevens kan daarbij tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van hashing en encryptie. Op deze kan een invulling worden gegeven aan de plicht om op een verantwoorde wijze om te gaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie”.

Wie/Wat is RPost?
RPost heeft de wereldwijde standaard gezet voor Legal Proof® voor e-mail met haar Registered E-Mail®-services. Deze gepatenteerde services bieden de afzender een rechtsgeldig bewijs voor welke inhoud en bijlagen er precies per e-mail zijn verzonden en ontvangen, door wie en op welk moment. De Registered E-Mail®-services worden sinds 2003 gebruikt. RPost heeft haar hoofdkantoor in Los Angeles in de Verenigde Staten en wordt in Nederland vertegenwoordigd door DM Interface.
Ik heb een verzoek ontvangen tot digitaal ondertekenen van een (arbeids)overeenkomst ontvangen maar ik ben niet de juiste persoon hiervoor. Wat moet ik nu doen?
Stuur de e-mail door naar de juiste persoon. Deze kan de e-mail gewoon in behandeling nemen. Geef dit ook door aan HSU Payroll Services via contract@hsumail.nl. Wij dragen dan zorg voor de wijziging van contactgegevens in onze administratie.
Ik ben niet akkoord met de overeenkomst. Wat nu?
Klik onder in mail op “klik hier als u wilt antwoorden zonder ondertekening” Geef vervolgens in de e-mail aan waarom u het niet eens bent met de overeenkomst. Bij ontvangst van uw bezwaar zal HSU Payroll Services contact met u opnemen of een aanpassing maken en de nieuwe overeenkomst per mail aan u versturen.
Wat moet ik doen wanneer in de overeenkomst perse niet digitaal wil ondertekenen?
Print de overeenkomst in tweevoud, onderteken beiden overeenkomsten met uw naam en handtekening en stuur deze naar: HSU Payroll Services Antwoordnummer 184, 3300 VB Dordrecht.