Steeds meer langdurig werklozen

16 april 2012

Het aantal mensen dat een jaar of langer werkloos is, is de afgelopen twee jaar fors opgelopen. Vooral mensen in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar en laagopgeleiden zijn veel vaker langdurig werkloos.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag bekend heeft gemaakt.

Het aantal mensen dat een jaar of langer werkloos is steeg van 91.000 in 2009 naar 139.000 in 2011. Bij de 25- tot 45 jarige werklozen steeg de langdurige werkloosheid van 20 naar 31 procent. Bij laagopgeleiden lag de langdurige werkloosheid in 2009 27 procent, in 2011 was dat 39 procent.

In 2009 steeg vooral de kortdurende werkloosheid, maar tussen 2009 en 2011 is vooral het aantal langdurig werkozen toegenomen, aldus het CBS. De lichte daling van de werkloosheid in 2011 kwam geheel voor rekning van de kortdurige werkloosheid.

Bron:P&O Actueel