Veel voorkomende vragen omtrent ziekteverzuim.

25 april 2017

Als het gaat om ziekteverzuim zijn niet alle werknemers goed op de hoogte van hun rechten en hun plichten. Er zijn daarom altijd veel vragen omtrent ziekteverzuim. Onderstaand heb ik de meest voorkomende vragen beantwoord.

Stappenplan voor re-integratie.

Voor zowel werkgevers als werknemers zijn er regels opgesteld waaraan men zich dient te houden bij ziekteverzuim. Beide partijen moeten de intentie hebben om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De overheid heeft een regeling opgesteld voor ziekteverzuim. Hierin staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren dienen te doen.

ziekteverzuim oplossenEen verzuimverzekering en/of arbodienst biedt verzuimbegeleiding in de vorm van een stappenplan dat je als werknemer met de werkgever samen doorloopt. Beide partijen moeten gericht zijn op re-integratie van de zieke werknemer. In de eerste twee ziektejaren zijn de werkgevers en werknemers dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie.
In het kort bestaat dit stappenplan uit de volgende onderdelen:

 1. De Arbodienst wordt ingelicht.
 2. Er wordt een dossier aangelegd en dit wordt bijgehouden.
 3. Er wordt een plan van aanpak gemaakt.

Meest gestelde vragen omtrent ziekteverzuim

Werknemers zijn in tijden van ziekte vooral op zoek naar zekerheid en willen daarom vaak in eerste instantie graag weten hoe het zit met hun loon. Een aantal van de meest gestelde vragen aan de werkgever of payroller zijn in dit geval:

 • Krijg ik mijn loon doorbetaald tijdens mijn ziekte?
  Tijdens de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. In de meeste CAO ‘s staat dat een zieke werknemer over 2 jaar verspreid totaal 170{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} van het bruto jaarloon dient uit te worden betaald. In de meeste gevallen is dat het eerste jaar 100{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee} en het tweede jaar 70{32c04985b51f5489296dfd1d60b5f65fbd763e6c28a86df43c43288028688aee}. Ook zijn er Cao’s in Nederland die na bijvoorbeeld een half jaar een ander loonpercentage voorschrijft. Het is verstandig om je Cao hier eens op na te kijken. Dit is eigenlijk ook meteen het antwoord op de tweede vraag.
 • Hoeveel loon krijg ik dan doorbetaald?
  Mocht er geen CAO van toepassing zijn, dan krijgt u het eerste jaar nooit minder dan het minimumloon. In het tweede jaar zou dat wel voor kunnen komen maar dan kan er altijd gekeken worden of er via het UWV een toeslag aangevraagd kan worden.
 • Mag mijn werkgever mij ontslaan tijdens mijn ziekte?
  Tijdens de eerste 2 jaar van de ziekte mag een werknemer niet ontslagen worden. Toch zijn er uitzonderingen. Het UWV kan beoordelen of er voldoende is meegewerkt aan de re-integratie. Vindt zij dat de werknemer niet zijn plicht nakomt om mee te werken in het re-integratieproces, dan mag de werknemer alsnog ontslagen worden. Maar ook als er als een verzoek tot het ontbinden van het contract bij de rechter lag en de werknemer daarna ziek werd, mag de werknemer ook ontslagen worden.
 • Moet ik mijn werkgever vertellen wat ik mankeer?
  Het is voor de werkgever niet toegestaan om medische gegevens aan je te vragen. Deze hoef je dan ook niet met je werkgever te delen. De enige die hierom mag vragen is de arbo-arts. Hij is de enige die kan beoordelen of je arbeidsongeschikt bent of geschikt of gedeeltelijk geschikt bent om te werken. Hiervoor heeft hij deze informatie nodig. De arbo-arts mag deze medische kennis niet delen met je werkgever.

stress ziekteverzuim

In dit artikel leg ik in het kort het stappenplan rondom re-integratie behandeld. Teven heb ik de vier meest gestelde vragen beantwoord. Uiteraard is er nog meer regelgeving en zijn er nog meer vragen. Dan is het prettig als je op de payroll staat bij een gerenommeerde payrollorganisatie die je helder en duidelijk kan informeren over deze regels.

Een voordeel voor uw onderneming is namelijk dat een payrollorganisatie zeer goed op de hoogte is van alle regels omtrent ziekteverzuim. Zij nemen de administratieve taken van de werkgever over en zijn specialist op het gebied van re-integratie. Payroll biedt ook tijdens ziekteverzuim rust en laat de ondernemer doen waar hij goed in is: ondernemen.