Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

26 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de arbowet gewijzigd. Om ziekte en verzuim te verminderen worden in de nieuwe arbowet werkgevers en werknemers meer betrokken bij gezondheid en veiligheid binnen een organisatie.

Op deze manier wil de overheid bewerkstelligen dat er minder werkgerelateerde gezondheidsklachten ontstaan en het aantal beroepsziekten terug wordt gedrongen. De werknemers krijgen meer rechten en de werkgevers krijgen meer verplichtingen. Bovendien is er meer aandacht voor preventie en krijgen werknemers meer inspraak. In de nieuwe arbowet zijn de volgende aanpassingen van kracht gegaan:

Basiscontract arbodienstverlening

Per 1 juli is het verplicht gesteld om een basiscontract op te stellen met daarin de minimale rechten en plichten van de werkgever, de medewerker en de arbodienstverlener. In dit contract dienen in ieder geval onderstaande punten opgenomen te worden:
Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts, ook wel een open spreekuur genoemd.

  • De bedrijfsarts heeft ook toegang tot elke werkplek.
  • Medewerkers mogen zelf kiezen voor een second opinion bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts dient beroepsziekten te kunnen melden aan het NCB, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • De bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen.

‘Personeel, dat heb je niet. Een baas, dat ben je niet. Wanneer zullen we dit begrijpen?’

 

Handhaving en toezicht

Wanneer de regelgeving of het basiscontract arbodienstverlening niet worden nageleefd krijgt de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mogelijkheden om sancties op te leggen. Zo mag de SZW werkgevers beboeten die geen basiscontract arbodienstverlening hebben opgesteld.

Centrale rol preventiemedewerker

De bedrijfsarts heeft een grotere rol gekregen en hiermee samen krijgt de preventiemedewerker ook een meer centrale rol. De preventiemedewerker zorgt voor een veilige en gezonde werkplek.

Zij vervullen verschillende taken om verzuim en ongevallen te voorkomen:

  • Zij verzorgen voorlichtingen.
  • Zij spelen een grote rol bij de totstandkoming en de risico-inventarisatie en -evaluatie. (RI&E)
  • Registreren en onderzoeken zij ongevallen.
  • Werken zij samen met de ondernemingsraad.
  • Ten slotte zijn zij ook een vraagbaak voor medewerkers in een organisatie.

Medezeggenschapsorganen

Medezeggenschapsorganen krijgen meer inspraak bij het kiezen van de juiste preventiemedewerker. Ook moeten zij zich samen met werkgevers goed laten informeren over de rechten en de plichten in hun overeenkomsten met arbodienstverleners.

Overgangsperiode

Arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om alle contracten aan te passen. Het bestaande contract wordt aangepast door een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract op te stellen. Een nieuw contract moet per 1 juli direct voldoen aan de vernieuwde Arbowet.